e-operasi merukan satu sistem secara online yang mengumpulkan maklumat data guru. Ini adalah salah satu modul di dalam Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) di bawah Pengurusan Guru. Ianya juga dikenal sebagai eoperasi modul maklumat data guru.

eoperasi data maklumat guru

e-Operasi Modul Maklumat Data Guru

Anda boleh mengakses modul ini dengan terus login ke dalam sistem e-operasi online ini.
Caranya adalah seperti berikut:
  1. Masuk ke e-operasi.
  2. Login dengan login id dan kata laluan anda
  3. Klik login
Untuk masalah terlupa kata laluan, boleh ke sini.
Selepas ini, bolehlah anda mengisi segala maklumat data guru mellaui sistem e-operasi ini. Semoga artikel ringkas mengenai e-operasi Modul Maklumat Data Guru ini dapat membantu anda.